Ministarstvo finansija objavilo zvanične nacrte novih poreskih izmena

Na sajtu Ministartsva finansija objavljeni su predlozi izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U izmenama koje su najavljene pre dve nedelje našli su se novi kriterijumi po kojima se određuje da li je preduzetnik samostalan (takozvani Test samostalnosti), ali i poreske olakšice koje će važiti naredne tri godine i koje su zamišljene kao nešto što bi trebalo da ublaži efekte najavljenih izmena.

Pošto je Vlada sa predlozima izašla 23. septembra prethodnih dana je bilo upadljivo odsustvo predlagača izmena u javnoj diskusiji o pitanjima koja se tiču ova dva zakona. Njeno oglašavanje naročito je značajno jer je rok za početak primene 1. januar naredne godine, a sam prelazak na novi sistem bez sumnje uslovljava reorganizaciju i povećanje nameta za mnoge kompanije koje angažuju preduzetnike, kao i same preduzetnike.

Pored ovako kratkog roka za prilagođavanje, za sve ovo vreme (i to sasvim očekivano) među preduzetnicima su se otvorila mnoga pitanja o tome kako će se na njihove pojedinačne slučajeve odnositi promene, a novine u zakonima su uslovile i nastanak panike i ogorčenosti u preduzetničkim krugovima (koje je više nego evidentno svakome ko je prethodnih dana gledao šta ljudi iz IT industrije pišu po društvenim mrežama). U tom previranju, bilo je od izuzetne važnosti da se predlagač zakona oglasi povodom izmena koje će imati nemali uticaj na domaći IT sektor.

(Napomena: svesni smo da je nacrt najavljenih izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ranije objavljen na zahtev Inicijative „Digitalna Srbija“ i Vojvođanskog IKT klastera, ali smatramo da je ovaj dokument trebalo da se nađe i na nekom od zvaničnih sajtova državnih instituacija koje stoje iza predloga i to u onom obliku u kom treba da idu pred Vladu.)

Ono što trenutno takođe upada u oči je nedostatak informacija o tome da li će biti organizovana javna rasprava o ovim zakonima, iako je sama premijerka pre dve godine izjavila da će insistirati da svi zakonski predlozi pre usvajanja budu u javnoj raspravi. Na ovom mestu važno je pomenuti da smo juče zajedno sa pitanjem „Hoće li i kada predlozi zakona biti objavljeni na nekom od zvaničnih sajtova državnih institucija?”, Ministarstvu finansija postavili i pitanje „Da li će ovim povodom biti organizoavana javna rasprava?” Međutim, na njega nismo dobili odgovor.

Juče je i Inicijativa „Digitalna Srbija“ objavila da je zajedno sa Vojvođanskim IKT klasterom uputila zahtev istom ministarstvu da  objavi poziv za učešće u javnoj raspravi povodom objavljenog Nacrta Zakona o porezu na dohodak građana. Za sada ostaje da vidimo da li će odazvati ovom pozivu.

Izvor: starit.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *